FII SERIOS ÎN RELAŢIA TA CU DUMNEZEU! (1)

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” (Faptele Apostolilor 2:46)

Se estimează că în lume există peste o jumătate de miliard de creştini practicanţi. Deci, biserica nici nu ar exista astăzi dacă nu ar fi fost un mic grup de ucenici care s-au dăruit lui Hristos. Lucrurile lui Hristos nu erau un interes cu jumătate de normă sau un angajament de convenienţă pentru primii creştini, ci erau prioritatea lor cea mai înaltă. Dacă doreşti să devii serios cu Dumnezeu, opreşte-te şi reflectează la ceea ce ei luau în serios. „Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi”.întrebare: eşti neglijent cu mersul la biserică? Te superi dacă serviciul depăşeşte o oră sau dacă pastorul îl prelungeşte cu încă zece minute? Limita ta este o dată pe săptămână? Nu şi pentru aceşti creştini ai Noului Testament! Aşadar, ce i-a atras atât de mult? Orchestra şi corul de la Templu? Mijloacele media de ultimă oră sau programele pentru tineret? Aveau mai mult timp şi mai puţine responsabilităţi decât avem noi? Nu, tot ceea ce ţinea de viaţa lor era foarte greu, lua mai mult timp şi era mai puţin convenabil. Cu toate acestea, întâlnirea lor cu Domnul Isus le-a transformat într-atât priorităţile, încât „împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” (v. 46). Tânjeau să se strângă în prezenţa Domnului, crezând în promisiunea Lui „acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). A-L lua pe Dumnezeu în serios necesită părtăşie şi legătură frăţească regulată cu alţi creştini, experimentând acest aspect unic al prezenţei Sale, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu laolaltă şi încurajându-ne unul pe altul (Evrei 10:25). Ai nevoie de acea profunzime aparte a părtăşiei cu Dumnezeu care are loc numai când familia Sa se strânge laolaltă cu El.

Share