FII PRIETENUL LUI DUMNEZEU (4)

“V-am numit prieteni” (loan 15:15)       

Un alt pas în dezvoltarea prieteniei cu Dumnezeu este alegerea de a fi cinstit fată de El  Dumnezeu nu aşteaptă să fii perfect, dar El aşteaptă să fii onest Dacă perfecţiunea ar fi o cerinţă, nici unul dintre noi nu s-ar califica. în Biblie, prietenii lui Dumnezeu au fost cinstiţi în privinţa sentimentelor lor – uneori chiar plângându-se sau certându-se cu El – totuşi pe El nu l-a deranjat. De fapt, El a încurajat lucrul acesta. Dumnezeu a ascultat cu răbdare acuzaţiile lui David de nedreptate, trădare şi abandon. El nu l-a lovit pe Ieremia pentru că a pretins că Dumnezeu l-a înşelat. Lui Iov i s-a permis să-şi verse amarul şi de fapt Dumnezeu l-a apărat fiindcă a fost cinstit. Pe de altă parte, El i-a mustrat pe prietenii lui Iov pentru că s-au prefăcut că sunt oneşti: “Mânia Mea S-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi pentru că n-ati vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov” (Iov 42:7). Pentru a fi prietenul lui Dumnezeu trebuie să-ţi împărtăşeşti sentimentele adevărate cu El, nu ceea ce crezi că trebuie să simţi sau să spui. Până vei înţelege că Dumnezeu foloseşte totul pentru binele nostru vei nutri fată  de El resentimente referitoare la înfăţişarea ta, naţionalitatea ta, situaţia ta economică rugăciunile tale neascultate, suferinţele tale din trecut şi lucrurile pe care le-ai schimba dacă ai fi Dumnezeu De fapt, revelarea sentimentelor tale şi eliberarea lor fată de El sunt primii paşi de urmat pentru a deveni întreg din punct de vedere spiritual. Nu este încurajator să ştii că cei mai apropiaţi prieteni ai lui Dumnezeu au simţit exact ca noi, dar în loc să-şi mascheze sentimentele în clişee pioase le-au dat glas în mod deschis? De ce? Deoarece exprimarea lor duce la vindecare şi la un nivel mai profund al intimităţii cu El.

Share