FII ALTFEL DECÂT MULŢIMEA (1)

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2)

Un bărbat care dorea să intre într-o bancă a ţinut uşa deschisă pentru doamna care venea în spatele lui. în loc să-i mulţumească, ea a spus: „Nu trebuie să ţineţi uşa deschisă pentru că sunt femeie”. Zâmbind, el a răspuns: „Nu fac lucrul acesta pentru că sunteţi femeie, ci pentru că eu sunt un gentleman”. În calitate de credincioşi, facem ceea ce facem datorită a ceea ce suntem noi „în Hristos”, nu a ceea ce crede societatea că ar trebui să facem, loan spune: „El (Duhul Sfânt) rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva” (1 loan 2:27). În cartea sa „HopeAgain” (Speră din nou), Chuck Swindoll spune: „Când eram în marină, vasul care ne transporta ne-a dus pe pământ japonez. Pentru mulţi dintre noi, aceasta reprezenta prima noastră vizită într-o ţară străină. Eram plini de entuziasm. Comandantul ne-a chemat pe toţi şi ne-a spus: „Nu uitaţi, pentru prima dată în viaţa voastră, voi sunteţi străinii. Aceasta nu este ţara sau cultura voastră… voi sunteţi o minoritate. Ei nu sunt compatrioţii voştri; ei nu vorbesc limba voastră. Ei nu ştiu nimic despre ţara voastră natală, ei cunosc doar ce văd în voi. Purtaţi-vă în aşa fel încât japonezii să-şi facă o impresie bună despre ţara voastră”. În calitate de creştini, cetăţenia noastră este în ceruri. Noi aparţinem împărăţiei lui Dumnezeu. Trebuie să avem un comportament decent, altfel oamenii vor avea o percepţie denaturată despre ţara noastră natală. Cultura noastră lumească este profund păgână. Dumnezeu ne-a lăsat aici cu un scop, să arătăm ce înseamnă să faci parte dintr-o altă cultură, să fii cetăţeanul altei ţări, în aşa fel încât să creăm în ceilalţi dorinţa de a emigra”. Gândeşte-te la asta!

Share