FERICIREA MARITALĂ

„Ferice (fericiţi, demni de invidiat) de cei săraci în duh (cei smeriţi, cei care se consideră neînsemnaţi” (Matei 5:3)

Când flacăra trandafirie păleşte şi se instalează realitatea, ce face ca unele dintre căsnicii să fie fericite, iar altele să alunece spre nefericire? Norocul? Genele bune? Capacitatea de a rezista? Foarte puţin probabil! Fericirea maritală care se ridică deasupra circumstanţelor schimbătoare este clădită pe calităţile pe care Domnul Isus le-a propovăduit. Să ne uităm la ele:

1)Fericiţi sunt cei smeriţi. „Ferice (fericiţi) de cei săraci în duh (cei smeriţi, cei care se consideră neînsemnaţi)”. Mândria care se promovează şi care îşi cere mereu drepturile aduce nefericire, în timp ce smerenia, renunţarea la sine şi preocuparea faţă de nevoile partenerului aduce fericire.

2)Fericiţi sunt cei blânzi: cei amabili, răbdători şi buni. Când la zbaterile partenerului tău reacţionezi cu bunătate, sensibilitate şi îndurare, lucrul acesta este o expresie a dragostei ce aduce vindecare în capitolele dureroase ale vieţii şi ale căsniciei.

3)Fericiţi sunt cei plini de milă. Mai devreme sau mai târziu ne vom pricinui răni unul altuia. Vor apărea durerea, dezamăgirea şi mânia urmate de dorinţa de a-I face să plătească. Dar la fel cum răzbunarea naşte răzbunare, mila naşte milă. Mila nu înseamnă „să-l laşi să scape”. Tratamentul milostiv faţă de partener este reciproc. Creează un spaţiu în care, atunci când cazi, „vei avea parte de milă”. Mila pune capăt certurilor când nimic altceva nu funcţionează!

4)Fericiţi sunt cei împăciuitori. Nevoia de „a avea dreptate” şi de „a câştiga” intensifică conflictul. în căsnicie, când unul „câştigă” amândoi pierd! Renunţarea la victoria personală pentru a fi un împăciuitor înseamnă victoria supremă. Ai fi pierdut pe vecie dacă Domnul Isus nu ar fi renunţat de bună voie la drepturile Sale pentru greşelile tale. Inelul nu este singurul simbol al căsniciei creştine, ci şi crucea suprapusă peste inel. Predarea după modelul lui Hristos a eului nostru răstignit promovează fericirea maritală!

Share