Fara asemanare

…«Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui  Dumnezeu!»”

Matei 14.33

 

Fără asemănare

 

            El nu a comandat niciodată o armată, nici nu a recrutat vreun soldat, nici nu a folosit ar­ma; totuşi, niciun comandant nu a avut mai mulţi vo­luntari, care, sub ordinele Lui, au făcut ca mai mulţi re­beli să depună armele şi să se predea fără nicio armă. În tot timpul S-a folosit de sabia Duhului, care este Cu­vântul lui Dumnezeu.

            Numele mândrilor demnitari din trecutul Greciei şi al Romei s-au remarcat pe scena timpului, iar apoi nu au mai fost. Numele oamenilor de ştiinţă, al filozofilor şi al teologilor au avut faimă, dar apoi au fost uitate. Dar Numele acestui Om se multiplică din ce în ce mai mult prin urmaşii Lui. Cu toate că s-au scurs douăzeci de secole de la oamenii din generaţia Lui şi de la batjo­coritorii din timpul răstignirii Lui, El trăieşte în fiecare generaţie.

            Cu toate că mulţi au suferit prigoană, au fost ucişi, au pribegit prin pustiuri, din inima şi de pe buzele lor nu a putut fi luat Numele Aceluia care le-a dat liniştea sufletească. Cel puţin o dată pe săptămână, mulţimi nenumărate de pe întregul pământ sunt adunate laolaltă ca să-i aducă omagiu Celui fără asemănare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *