Fara asemanare

„Cuvinte pline de farmec îmi clo­cotesc în inimă şi zic: «Lucrarea mea de laudă este pentru Împăra­tul! Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!»”  Psalm 45.1

 

Fără asemănare

            Să ne gândim că duşmanii Lui nu au putut să-L dis­trugă. Irod nu a putut să-L omoare şi satan nu a putut să-L înşele. Moartea nu a putut să-L nimicească. Mor­mântul nu a putut să-L ţină. Acum, El stă triumfător pe tronul gloriei cereşti, iubit de Dumnezeu, contemplat de îngeri, adorat de sfinţi, temut de demoni, ca Cel înviat, Hristos, Domnul şi Mântuitorul.

            Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Cel fără asemănare, incomparabilul Hristos, care acum Se adresează citito­rului pentru a face o alegere pentru veşnicie. El spune prin Cuvântul Său: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi îm­povăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28); „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (loan 14.6).

            Să ne încredinţăm viaţa acestui mare Mântuitor şi Domn, şi cântarea de mulţumire, de laudă va izbucni în sufletele noastre:

ISUS – Ce Nume plin de farmec,

Ce Nume plin de bogăţii,

Dreptate, Adevăr, Lumină,

Putere, pace, bucurii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *