FĂ-TI DIN RUGĂCIUNE UN OBICEI (2)

“De trei ori pe zi îngenunchea, se ruga” (Daniel 6:10)

Petru, pe care Dumnezeu l-a folosit la zidirea bisericii şi loan, pe care Dumnezeu l-a folosit la scrierea cărţii Apocalipsa, şi-au făcut timp în programul lor zilnic pentru rugăciune. „Petru şi loan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea” (Faptele Apostolilor 3:1). Apostolul Pavel, care a scris o mare parte a Noului Testament a spus: „Rugaţi-vă ne-ncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). Obiceiul lui Daniel de a se ruga a fost atât de cunoscut, că duşmanii săi l-au folosit pentru a-l prinde în capcană. „De trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui’, cum făcea şi mai înainte. Atunci oamenii aceştia au dat năvală în casă, şi au găsit pe Daniel rugându-se” (Daniel 6:10-11). Sfârşitul povestirii? Nu, rugăciunile lui Daniel au închis gura leilor şi l-au făcut pe împăratul păgân să spună: „oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu… împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor! Daniel a dus-o bine (v. 26-28). Psalmistul a scris: „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic” (Psalmul 91:1). Odată ce îţi identifici „locul secret” şi începi să-l foloseşti regulat, o putere sfântă te va înconjura. Vei ajunge să-l iubeşti şi în cele din urmă va deveni cel mai important loc din viaţa ta. Puterea rugăciunii sfidează calculele. Nimic nu trece dincolo de puterea rugăciunii, în afară de ceea ce stă în afara voii lui Dumnezeu.

Share