FĂ CEEA CE TREBUIE (2)

“Să ştii… că nu vom sluji” (Daniel 3:18)

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au avut cariere de succes, aşa că nu aveau nimic de câştigat provocându-l pe împăratul Babilonului. Totuşi, de ce au făcut-o? Pentru că le-a poruncit să nu se supună lui Dumnezeu şi să-şi încalce convingerile închinându-se unui chip păgân. Fără îndoială că le-o fi trecut şi lor prin minte: “Mai bine un câine viu decât un leu mort. Dacă rămânem în viaţă, poate vom reuşi să facem fapte bune pentru Dumnezeu şi pentru alţii”. Această filozofie i-ar’fi convins pe mulţi dintre noi, de ce nu şi pe ei? Pentru că şi-au dat seama că Nebucadneţar nu era motivul succesului lor. Poate a fost un instrument pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a-i promova, dar el nu a fost sursa semnificaţiei şi a siguranţei lor. Aceste două lucruri au venit de la Dumnezeu – şi ei au înţeles că nu pot abandona principiile lui Dumnezeu şi să umble în binecuvântările lui Dumnezeu. Nu-L poţi întrista pe Cel ce controlează totul doar pentru a te înţelege bine cu cei care cred că au totul în control. Mereu vor exista aceia care cred că ştiu ce trebuie să faci. Dar aceşti trei tineri iudei au ştiu mai bine: “Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, 30 poate” (v. 17). Ce poate? “Poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Refuzând să se închine, când închinarea părea un lucru expeditiv, ei au întors inima unui popor către Dumnezeu. Poate influenţa ta nu va fi atât de vastă, dar poţi conta pe un lucru: ceilalţi se uită la tine să vadă cine va fi influenţat de poziţia pe care o adopţi. Aşa că cere-l lui Dumnezeu să te întărească şi fă ceea ce trebuie!

Share