EŞTI TU UN ŞTEFAN? (3)

„Alegeţi… bărbaţi… plini… de înţelepciune”  (Faptele Apostolilor 6:3)

O altă calitate pe care o avea Ştefan ca lider a fost: înţelepciunea. „Alegeţi… bărbaţi… plini… de înţelepciune” (v. 3) Charles Spurgeon a spus: „Înţelepciunea este utilizarea corectă a cunoştinţelor”. Poţi avea o minte plină de cunoştinţe, dar dacă nu ai înţelepciunea de a le folosi în mod corespunzător, nu-i poţi conduce pe oameni. Aşa cum un râu nu se ridică mai sus de izvorul său, o organizaţie nu se poate ridica mai sus decât conducătorul ei. Dr John Maxwell numeşte acest lucru „legea capacului”. În cartea sa, „Cele 21 de legi neschimbătoare ale lidershipului”, el scrie: „Abilitatea de a fi lider este capacul care determină nivelul de eficienţă al cuiva. Cu cât abilitatea cuiva de a conduce este mai scăzută, cu atât mai jos va fi capacul potenţialului său. Cu cât mai mare e capacitatea de a fi lider, cu atât mai mare va fi eficienţa lui. Pentru a vă da un exemplu, dacă capacitatea ta de lider este de nota opt, eficienţa ta nu poate primi niciodată o notă mai mare de şapte. Dacă eşti numai de patru ca lider, eficienţa ta nu va fi mai mare de trei. Abilitatea ta de a fi lider – la bine şi la rău – determină întotdeauna eficienţa ta şi potenţialul impact al organizaţiei tale”. Pavel i-a spus lui Timotei: „ia seama bine la citire” (1 Timotei 4:13). Cineva care nu vrea să citească e mai demn de plâns decât cineva care nu ştie să citească. Diferenţa dintre ceea ce eşti în acest moment şi ceea ce vei fi peste 25 de ani va fi întotdeauna direct proporţională cu obiceiurile tale de citire, cu relaţiile pe care le cultivi şi cu timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu. Fireşte, Ştefan a fost o alegere bună. „Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă” (Faptele Apostolilor 6:7).

Share