ESTI TU UN FILIP? (2)

“Au ales… pe Filip” (Faptele Apostolilor 6:5)

Biblia spune: “am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip … El avea patru fete fecioare care prooroceau” (Faptele Apostolilor 21:8-9). lată cel de-al doilea lucru care l-a calificat pe Filip să fie lider în biserică: El a ştiut să-si zidească o familie puternică. Poate spui: “Asta înseamnă că dacă am avut un eşec în căsnicie Dumnezeu nu mă va folosi?” Nu, Samuel a fost unul din cei mai mari profeţi ai lui Israel şi totuşi a avut eşec cu copiii săi. David a scris Psalmii şi totuşi familia lui a fost un eşec complet. în mod interesant, nici Samuel, nici David nu au avut multe de spus în Biblie despre viaţa de familie. Când vine vorba de conducere in biserică şi pentru a avea credibilitate în casa lui Dumnezeu trebuie mai întâi să o ai în propria ta casă. Aşadar, pastore: 1) Nu-ţi sacrifica familia pentru biserică. 2) Nu-ţi sacrifica copiii pentru adunare. 3) Nu-ţi sacrifica soţia pentru copii. 4) Nu sacrifica lucrurile importante pentru cele urgente. Biblia ne oferă calităţile unui lider în biserică. Pavel scrie că un lider trebuie să fie “bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:6-9). Aşadar, te califici?

Share