ESTI TU UN FILIP? (1)

“Au ales … pe Fllip” (Faptele Apostolilor 6:5)

Filip a fost unul din cei şapte bărbaţi aleşi să conducă biserica Noului Testament. De ce?

Deoarece avea anumite calităţi. Să ne uităm la două dintre ele; El era călăuzit de Duhul Sfânt. Filip a început ca diacon slujind în departamentul administrativ al bisericii. Dar a continuat învăţarea şi creşterea spirituală ajungând evanghelist, în oraşul Samaria. “Filip s-a coborât in cetatea Samariei, şi le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea” (Faptele Apostolilor 8:5-6). Ideea de a rămâne acolo şi de a zidi o biserică mare trebuie să fi fost toarte atrăgătoare pentru Filip. Dar Dumnezeu avea alte planuri: “Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, şi i-a zis: “Scoală-te, şi du-te … pe drumul… care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat” (v. 26-27). “Unde să merg? în pustie? Vorbeşti serios, Doamne?” lată un gând: când îţi vorbeşte Dumnezeu, poate nu-ţi spune ce doreşti să auzi sau poate nu te va trimite unde doreşti să mergi. Te-ai gândit la asta? De-asta nu cauţi în mod activ călăuzirea Lui? Uşile mari se mişcă pe balamale mici. În pustie, Filip s-a întâlnit cu un famen etiopian, care era secretarul trezoreriei, reginei Etiopiei. Misiunea lui Filip era să l-l prezinte pe Hristos şi să-l boteze. După aceea, famenul s-a întors în Etiopia şi istoria spune că o mulţime de oameni au fost câştigaţi pentru Hristos drept rezultat. Dar lucrul acesta a avut loc doar pentru că Filip şi-a părăsit zona de confort, a mers prin credinţă şi L-a urmat pe Dumnezeu. Concluzie: pentru a-i conduce pe alţii, trebuie să ştii cum să te laşi condus de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Share