ESTI ÎN SIGURANŢĂ ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

 “Te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul” (Osea 2:20)

Poţi fi iubit de mulţi, dar în adâncul sufletului vei duce lipsă şi te vei simţi nesigur până nu vei înţelege ce simte Dumnezeu pentru tine. Biblia spune:

1) Dumnezeu doreşte să fii fericit. “Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îti păstrez bunătatea Mea! Te voi aşeza din nou, şi vei fi aşezată din nou … vei ieşi în mijlocul jocurilor voioase” (leremia 31:3-4). 2) Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. “Nicidecum

n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). Poate spui: “Dar cum rămâne cu eşecurile şi cu slăbiciunile mele?” Nimic din tine nu-L surprinde pe Dumnezeu şi nu-i schimbă părerea cu privire la tine. El este credincios în întregime. “Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Timotei 2:13). 3) Dumnezeu crede că esti valoros. “Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău … De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viata ţa. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine” (Isaia 43:1-5). 4) Dumnezeu te are în vedere. “Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor… Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta” (Deuteronom 33:26-27). Aşa că trăieşte în dragostea lui Dumnezeu. Este cel mai sigur loc!

Share