ESTI ÎN FAMILIA POTRIVITĂ! NAŞTEREA DOMNULUI (Luca 2:43)

“losif s-a suit în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David”

Trebuie să recunoşti că există momente în viaţa ta când ai dori să te fi născut într-o altă fami­lie. George Burns a glumit în felul următor: “Fericirea înseamnă să ai o familie mare, grijulie, unită – într-un alt oraş!” Lăsând gluma la o parte, familia în care te-ai născut nu este un accident. Dumnezeu i-a spus lui Ieremia: “Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte” (leremia 1:5).

Avem tendinţa să ne gândim la familia lui Isus doar în termenii Tatălui Său ceresc. Dar El a avut şi o familie pe pământ; o familie care nu L-a înţeles întotdeauna. Dumnezeu a folosit familia Lui pentru a-L modela şi pentru a-L duce mai departe spre destinul Său, în locul unde avea să Se nască, “losif s-a suit… în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din semi­nţia lui David … Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria” (Luca 2:4-6). Să observăm cuvintele “s-a împlinit vremea”. Nu există coincidenţă sau confuzie referitor la ca­lendarul lui Dumnezeu. El face un plan în cel mai mic detaliu pentru vieţile noastre. El spune: “Eu am spus, şi Eu voi împlini” (Isaia 46:11).

Isus a devenit tâmplar pentru că aceasta era meseria lui losif, şi datorită obligaţiilor pe care le avea ca întâi născut şi a aşteptat până la vârsta de treizeci de ani pentru a-Şi începe lucrarea pu­blică. “Ce înseamnă toate acestea?” întrebi tu. Simplu spus, Dumnezeu îţi va folosi familia pentru a te pregăti pentru misiunea pe care ţi-a dat-o în viaţă. El te-a aşezat acolo pentru a te modela şi pentru a te face mai asemănător cu El, prin modele după voia Lui şi prin relaţiile pline de dragoste. Chiar dacă te-ai născut într-o familie disfuncţională, fără sentimente, El poate transforma blestemul în binecuvântare fiindcă te iubeşte (Deuteronom 23:5).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *