ESTE UN DUMNEZEU AL RESTAURĂRII (4)

„Dumnezeul vostru; El Însuşi va veni şi vă va mântui!!” (Isaia 35:4)

 Lucrurile la care renunţi pentru a-L sluji pe Dumnezeu sunt nimic în comparaţie cu răsplata pe care o vei primi. „Petru a luat cuvântul şi l-a zis: „lată că noi am lăsat tot, şi Te-am urmat…”… Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că … voi, care M-aţi urmat… Şi ori şi cine a lăsat case sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaţa veşnică” (Matei 19:27-29). Asta înseamnă că Dumnezeu îţi poate da înapoi de o sută de ori mai mult decât ce ai jertfit tu pentru a-L sluji. Te simţi astăzi slab şi ineficient? Citeşte aceste cuvinte şi bazează-te pe ele: „întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! lată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mântui” (Isaia 35:3-4). Poate spui: „Dar mi-am pierdut bucuria”. Dumnezeu ţi-o poate reda într-o măsură ce dă peste: „Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!” (v. 10). Poate spui: „Dar am atât de puţine de arătat în favoarea eforturilor mele”. Atunci bazează-te pe această promisiune: „pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori” (v. 1-2). Bucură-te; Dumnezeul tău este un Dumnezeu al restaurării, aşa că cele mai bune zile ale tale îţi stau înainte!

Share