Enoh

La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.Geneza 1.21-22


Enoh a trăit înainte de potop. Viaţa sa a constat din două părţi: primii 65 de ani, despre nu se relatează nimic, şi ceilalţi 300 de ani, după ce l-a născut pe Metusala. Despre a doua parte, Biblia spune: „Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani.“ A existat deci un punct de întoarcere în viaţa acestui bărbat. Din Noul Testament aflăm că Enoh ştia că va veni judecata divină (potopul). El a luat seama la atenţionare, s-a întors la Dumnezeu, a crezut în El şi a trăit de atunci cu deplină încredere în El.
Cum s-a sfârşit această viaţă cu Dumnezeu? Direct la Dumnezeu! „Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.“ În Evrei 11.5,6 citim: „…înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu!“
Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu şi răpirea sa descriu viaţa unui credincios. Nu suntem pe cale cu Domnul Isus de când ne-am întors la Dumnezeu? El merge cu noi, iar noi putem merge cu El. În inimă purtăm nădejdea revenirii Sale, pentru a ne lua de pe pământ, ca apoi să fim pentru totdeauna cu Domnul.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *