EL ÎNŢELEGE (2)

„Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15)

Eşti dezamăgit de oameni? Domnul Isus înţelege, deoarece când tragem linia, vedem că cei pe care i-a iubit şi pe care se baza L-au dezamăgit, luda, vistiernicul Său, L-a vândut şi a pecetluit afacerea printr-un sărut. Chiar şi în ceasul Său cel mai întunecat, în Ghetsimani, cei mai apropiaţi ucenici ai Lui, Petru, lacov şi loan nu au putut sta treji şi nu s-au putut ruga cu El timp de o oră (Matei 26:40). Te-ai săturat de toate cerinţele pe care trebuie să le îndeplineşti? Domnul Isus înţelege: „au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi, şi mulţi alţi bolnavi l-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit” (Matei 15:30). Poate spui: „Dacă Isus a fost Dumnezeu, cum a putut să obosească?” Pentru că El a fost şi Dumnezeu şi om. El trebuia să fie Dumnezeu ca să ne poată salva şi trebuia să fie om pentru a putea muri pentru noi. „Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea” (loan 4:6). Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? Domnul Isus înţelege. El a fost acuzat că este „un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor” (Matei 11:19). Până în momentul morţii Sale, ei încă erau în căutarea „vreunei mărturii mincinoase împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî” (loan 15:20). Când te hotărăşti să-L urmezi pe Domnul Isus, te înrolezi la o viaţă „din belşug” – dar şi de împotrivire! Aşadar, de ce Domnul Isus a trecut prin toate aceste lucruri? „Prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:18). El a mers pe drumul pe care mergi tu astăzi ca tu să poţi apela la El, ştiind că El înţelege şi că poate să te ajute.

Share