EL ÎNŢELEGE (1)

„Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15)

Domnul înţelege situaţia prin care treci astăzi deoarece şi El a trecut pe acolo. Biblia spune: „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi… Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (v. 15-16). Aceasta înseamnă că: 1) Domnul Isus înţelege problemele tale de familie. El însuşi a avut o familie. Iar cu o anumită ocazie, lumea a spus: „Şi-a ieşit din minţi” (Marcu 3:21). 2) Domnul Isus înţelege când te simţi copleşit. „Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin”. Erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce” (Marcu 6:31). Domnul Isus nu doar că s-a confruntat cu presiunile meseriei, dar El a trebuit să organizeze, să pregătească şi să-Şi mustre ucenicii, un grup de pescari needucaţi, un fanatic şi un vameş dispreţuit. 3) Domnul Isus înţelege când te simţi respins. Cei din orăşelul în care a crescut nu aveau trebuinţă de El. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (loan 1:11). Când Filip a spus: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege… pe Isus din Nazaret.Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” (v. 45). Iar arborele genealogic al Domnului Isus nu era un lucru cu care te puteai mândri, lacov era un escroc, Rahav era o prostituată, David, bărbat adulter – ca să ne amintim doar de câţiva. Da, Domnul Isus înţelege. El ştie unde te afli astăzi şi El te poate ajuta. Aşa că vorbeşte cu El!

Share