EL ESTE UN DUMNEZEU AL RESTAURĂRII (2)

„Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul” (1 Samuel 30:8)

 Într-o zi, amaleciţii au năvălit în oraşul natal al regelui David, incendiindu-l până la temelie şi luându-i robi pe locuitori. În această scenă a devastării, David şi oamenii lui „au ridicat glasul, şi au plâns până n-au mai putut plânge” (1 Samuel 30:4). Dumnezeu te va lăsa să jeleşti după pierderile suferite pentru că este sănătos, dar nu te va lăsa să stai aşa prea mult. Aşa că Dumnezeu i-a spus lui David: „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul” (v. 8). David şi poporul său au recuperat tot ce au pierdut? Da, şi mult mai mult decât atât, căci Dumnezeul nostru nu este numai un Dumnezeu al restaurării, ci şi un Dumnezeu al belşugului. Poate spui: „Mi-e atât de ruşine de anii pe care i-am irosit”. Dumnezeul care a creat timpul îţi poate da mai mult timp. „Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele … veţi mânca şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară!” (Ioel 2:25-26). Să remarcăm cuvintele „vă veţi sătura”. Când Dumnezeu te binecuvântează, binecuvântarea Lui nu va veni cu pipeta sau dintr-un stoc raţionalizat. Nu, ci vei putea cânta: „Dragostea Lui este fără margini; harul Său este fără măsură, puterea Lui întrece graniţele ştiute de om. Căci din nemărginitele Lui bogăţii în Isus, El dăruieşte, dăruieşte şi iarăşi dăruieşte”. Din clipa în care Adam şi Eva au păcătuit în Eden, dorinţa lui Dumnezeu şi planul Său a fost de a ne reda tot ce am pierdut. Aşa că vino la El astăzi şi lasă ca restaurarea să înceapă.

Share