EL A BIRUIT (1)

„Le-a făcut de ocară înaintea lumii” (Coloseni 2:15)

Crucea este universal recunoscută drept simbolul credinţei creştine. Cu toţii am văzut jucători de fotbal făcându-şi semnul crucii înainte de a lovi mingea … magazine de bijuterii care vând cruciuliţe de aur … şi brutari care sărbătoresc Paştele cu pâinişoare însemnate cu o cruce. Un autor spune: „Creştinismul a devenit o religie a crucii – spânzurătoarea, scaunul electric, camera de gazare, în termeni moderni. De obicei, când cineva moare pentru o crimă, ne gândim la acea persoană ca la un eşec. Totuşi, Pavel a spus mai târziu că „El, după ce ne-a iertat toate greşalele. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. Mă gândesc la anumite persoane din vremurile noastre care au dezarmat puterile lumii. Şerifii rasişti care l-au închis pe Martin Luther King Jr… sovieticii care l-au deportat pe Solzhenitsyn … autorităţile care l-au închis pe Nelson Mandela … toţi credeau că rezolvă o problemă. În schimb, cu toţii au sfârşit prin a-şi demasca propria lor violenţă şi nedreptate … Când a murit Domnul Isus, până şi un soldat roman aspru a fost atât de mişcat încât a exclamat: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 27:54). El a văzut diferenţa dintre brutalii săi colegi şi victima lor Care i-a iertat dându-şi sufletul pentru ei. Chipul palid al celui ţintuit pe cruce a demascat puterile cârmuitoare ca fiind nişte dumnezei falşi care şi-au încălcat propriile promisiuni măreţe de pietate şi dreptate. Religia, nu lipsa ei, l-a acuzat pe Domnul Isus; legea, nu fărădelegea l-a dat la moarte. Prin falsele lor procese de judecată … biciuire şi împotrivire violentă faţă de Isus, autorităţile politice şi religioase şi-au arătat adevărata lor faţă… Fiecare asalt a dat în vileag ilegitimitatea lor şi cu toate acestea, în cele din urmă – El a biruit!”

Share