ECHILIBRU ÎN VIATĂ (2)

“Seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo” (lacov 1:6)

lată încă doi factori de echilibru în viaţă. Primul, supunerea. Eu-I nostru vrea mereu sâ “facă după capul lui”, pentru satisfacerea scopurilor şi a plăcerilor proprii. Rezultatul este împietrirea inimii – o rezistenţă periculoasă faţă de Dumnezeu. Deci Cuvântul Lui spune: “îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi … pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului” (Evrei 3:13). Asemenea unui lac ce îngheaţă treptat iarna, voinţa noastră devine încetul cu încetul mai rigidă, distrugând sensibilitatea noastră spirituală. Influenţa blândă a Duhului nu ne mai mişcă; ajungem să ne mulţumim şi să ne găsim justificare în propriile noastre fapte, în propriile noastre îngăduinţe. Nu e greşit să ai o voinţă proprie, iar Dumnezeu nu ne va “vindeca” şi nu ne va “scăpa” de ea. Dar El doreşte să ne alinieze voinţa la voinţa Lui. Un cal bun de curse trebuie să aibă voinţă pentru a câştiga, dar voinţa lui trebuie să se supună directivelor călăreţului, altfel victoria va fi imposibilă. “Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită” (Psalmul 51:17). Al doilea factor, jertfa de sine. Filosofia lumii este “ia şi păstrează tot ce poţi”! Puţine lucruri ne sabotează pacea şi stabilitatea mai mult decât această filozofie. “Ai grijă de tine însuţi” nu este un principiu al împărăţiei. “Oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga” (Matei 16:25). Psihologii spun că stăpânirea şi posedarea lucrurilor şi a oamenilor, ne fac anxioşi, posesivi, cu dorinţa de a controla şi devenind persoane cu care e greu să trăieşti. De aceea Domnul Isus a spus: “Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi” (Luca 17:33). Ai încercat orice altceva – acum încearcă să te dăruieşti pe deplin lui Dumnezeu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *