ECHILIBRU ÎN VIATĂ (1)

“Seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo” (lacov 1:6)

Pierzi sau câştigi majoritatea luptelor tale spirituale? Eşti mai mult jos decât sus? Te simţi frustrat? Te învârţi în cerc? Experienţa ta e plină de opriri şi porniri, un ciclu constant de vinovăţie-eşec? Nu acesta e planul lui Dumnezeu pentru tine. Poţi duce o viaţă stabilă şi constantă! Dar ai nevoie de factori ai echilibrului, cum ar fi fermitatea. Poporul Israel a dorit să le aibă pe amândouă: binecuvântarea lui Dumnezeu, dar şi dreptul de a-l sfida Cuvântul; libertatea de a trăi ca popoarele păgâne şi totuşi să fie poporul Lui ales. Dar Iosua a declarat lucrul acesta inacceptabil. “Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi” {Iosua 24:15). Biserica din Laodicea a vrut şi ea să le aibă pe amândouă, dar Dumnezeu i-a presat: “eşti… nici rece, nici în clocot… pocăieşte-te” (Apocalipsa 3:16, 19). Dumnezeu cere să alegi o direcţie, să-ţi stabileşti un scop şi să fii ferm. Şovăiala te clasifică drept un om cu inima împărţită şi îţi garantează că nu te poţi aştepta “să primeşti ceva de la Domnul” (lacov 1:6-8). Pentru a trăi o viaţă stabilă, ai nevoie de credinţă. Eşti numit “credincios” deoarece credinţa trebuie să-ţi caracterizeze nu o parte, ci toate domeniile din viaţa ta. “Fără credinţă este cu neputinţă (nu cu puţine şanse, improbabil, dificil) să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6). Credinţa nu e ceea ce studiezi duminica dimineaţa, ci ceea ce faci 24 de ore, 7 zile pe săptămână! Biblia spune: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă”. Poate spui: “Cum iau credinţa?” Prin meditare şi prin trăirea Cuvântului lui Dumnezeu (Romani 10:17). Cine are credinţă? Cei ce sunt excepţionali spiritual? Nu, ci există o “măsură de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). Asta te include şi pe tine! Credinţa, nu sentimentele sau circumstanţele, e cea care îţi face viaţa să fie stabilă!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *