DUMNEZEUL ORICĂREI MÂNGÂIERI (2)

„Cum mângâie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mângâia Eu” (Isaia 66:13)

Când eşti neliniştit, adu-ţi aminte că:

1) Mângâierea lui Dumnezeu este adevărată. Îţi aminteşti că ai fost trist sau speriat când erai copil? Şi îţi mai aduci aminte de alinarea simţită în prezenţa mamei tale? Mângâierea lui Dumnezeu este şi mai reală decât cea pe care ai simţit-o atunci din partea ei. „Cum mângâie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mângâia Eu”. Dumnezeu este mai preocupat de tine acum decât a fost maică-ta în copilărie. „Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează … Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: lată că te-am săpat pe mâinile Mele” (Isaia 49:15-16). Poţi conta întotdeauna pe Dumnezeu când ai nevoie de mângâiere!

2) Mângâietorul locuieşte în tine. Când suferi, Dumnezeu pare distant şi inaccesibil. Dar nu e aşa. Domnul Isus a clarificat această teamă din sufletul ucenicilor săi – atunci şi o face şi azi. „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). Duhul Sfânt, care locuieşte mereu în tine este mai aproape de tine decât aerul pe care îl respiri. El este abilitat, doritor şi poate să te mângâie. Uneori, El o va face reamintindu-ţi o strofă dintr-o cântare, un vers dintr-o poezie, o predică pe care ai auzit-o, etc. Când o va face, crede. Spune-ţi în permanenţă: „Dumnezeul tuturor mângâierilor locuieşte mereu în mine!”

3) Scriptura aduce mângâiere. Apostolul ne reaminteşte că „prin răbdarea şi nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile … avem nădejde” (Romani 15:4). Când te simţi deznădăjduit, poate nu doreşti să citeşti Biblia. Totuşi, fă-o! Ea îţi aduce mângâierea după care tânjeşti.

Share