DUMNEZEU SPUNE CĂ TE CALIFICI

“Nimeni să nu-ţi dispreţuiască…”! ( I Timotei 4:12)

Nu ar trebui să fii dat la o parte datorită vârstei, sexului, naţionalităţii, educaţiei sau situaţiei financiare. Oamenii vor încerca să te doboare, dar dacă ai încredere în Dumnezeu, El te va întări. Timotei a început să predice încă din adolescenţă. El a devenit tovarăşul de călătorie al lui Pavel, un privilegiu destul de mare. Dar, în acele zile societatea considera că nu ajungi la maturitate decât ia vârsta de treizeci de ani, de aceea Timotei nu era calificat să fie lider. Datorită criticilor cu care se confrunta Timotei, Pavel a scris: ” Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea…”. Pentru Dumnezeu nu contează câţi ani ai, ci ce ai făcut în toţi aceşti ani. lată ce zice Pavel despre el: ” din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi…” (2 Timotei 3:15).Timotei s-a hrănit cu Cuvântului Dumnezeu încă de mic şi cunoştea bine adevărul. “Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.”(2Timotei 1:5).De aceea, când Pavel scrie bisericii din Filipi zice: “Nădăjduiesc în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi. Căci n-am pe nimeni, care să-mi împărtăşească simţirile ca el, şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.”(Filipeni 2:19-22).Dreptul de a fi în slujba lui Dumnezeu nu este dat de anii petrecuţi pe pământ, ci de experienţa ta cu Dumnezeu, de plinătatea harului şi a Cuvântului Său în tine.

Share