DUMNEZEU NU-şI UITĂ PROMISIUNEA FAŢĂ DE TINE


“Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi” (Geneza 9:15)

Când Noe a predicat despre ploaie, ea a fost simbolul judecăţii. Dar după potop, Dumnezeu a spus: “apele nu se vor mai face potop” (Geneza 9:15). El i-a spus lui Noe: “curcubeul se va arăta în nor; şi Eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face potop, ca să nimicească” (Geneza 9:14-15). Din acel moment din Scriptură, ploaia a devenit un simbol al binecuvântării. “Vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi … voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (Maleahi 3:10). Te temi că poverile inimii tale din trecut vor reveni? Nu te teme. Continuă să umbli cu Dumnezeu care a promis “apele nu se vor mai face potop”! Când Dumnezeu foloseşte lucrul care ar fi trebuit să te distrugă pentru a te dezvolta, vei privi în urmă şi vei spune: “Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale” (Psalmul 119:71). Fără vremuri de încercare nu ai fi descoperit anumite lucruri; de exemplu, faptul că stresul poate crea în tine pasiunea de a-L căuta mai mult pe Dumnezeu, iar alte lucruri mai puţin; puterea propriilor tale rugăciuni; ce poate înfăptui Dumnezeu în ciuda împotrivirilor; faptul că în clipa în care te-a auzit plângând, lacrimile tale au fost atât de preţioase încât le-a strâns in burduful Lui (Psalmul 56:8); că îngerul Domnului te-a ocrotit când vrăşmaşul a vrut să te scoată din joc (Psalmul 34:7); că Dumnezeu nu a avut nevoie de prietenii tăi pentru a te susţine şi a te binecuvânta şi te-a scos la liman pentru că El a văzut curcubeul şi Şi-a adus aminte de promisiune.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *