DUMNEZEU LUPTĂ ALĂTURI DE TINE

„Puneți-i în negoţ până mă voi întoarce” (Luca 19:13)

Domnul Isus a spus: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „Puneți-i în negoţ până mă voi întoarce” (v. 12-13). Expresia „a pune în negoţ” este redată în engleză prin cuvântul „occupy”, termen militar care înseamnă „a lua în posesie”. Noi nu am fost chemaţi să „ne ocupăm de ziduri”, ci să „plecăm şi să luăm în stăpânire ţara”. Hristos nu se întoarce pentru o biserică dispărută, ci pentru o biserică victorioasă. Poate spui: „Dar prognoza pentru viitorul meu nu arată prea bine”. Atunci trebuie să te uiţi la prognoza lui Dumnezeu. Conform matematicii Lui, un om poate învinge o mie de duşmani, dar doi pot învinge zece mii (Deuteronom 32:30). Lui Dumnezeu îi place să ia ceva ce pare mic şi neînsemnat, să-L înmulţească cu El însuşi şi să aducă victoria. Când Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon că îl poate folosi pe el împreună cu trei sute de soldaţi pentru a distruge o armată de sute de mii, Ghedeon i-a adus aminte lui Dumnezeu că el se trage din cea mai mică seminţie şi din cea mai mică familie. Dar Dumnezeu a spus: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om” (Judecători 6:16). O singură certitudine din partea lui Dumnezeu poate desfiinţa toate gândurile noastre de „poate” sau „dar dacă?” Ghedeon le-a spus celor trei sute de oameni: „când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberii, şi să ziceţi: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” (Judecători 7:18). Când mânuieşti sabia într-o parte, uită-te peste umăr şi vei vedea că Domnul mânuieşte sabia Lui în cealaltă parte. Nu eşti singur. Dumnezeu luptă alături de tine, aşa că vei câştiga.

Share