DUMNEZEU LUCREAZĂ PENTRU TINE

„Dumnezeu … cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” (Romani 4:17)

Trebuie să crezi ce spune Dumnezeu despre tine şi nu ce spun ceilalţi! Nu-i mai asculta pe cei ce susţin că nu vei realiza niciodată nimic. Poate ai avut parte de o copilărie grea sau ai eşuat în căsnicie sau în carieră. „Uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte” (Filipeni 3:13). Biblia nu spune că noi chemăm lucrurile care nu sunt ca şi cum sunt. Nici că alţii au puterea de a spune lucruri care nu sunt ca şi cum ar fi în viaţa ta. Nu, Dumnezeu, prin Cuvântul Său, e Cel ce vorbeşte şi aduce în existenţă voia Lui pentru viaţa ta. Şi ar trebui să te bucuri de asta. Nu ţi-ai dori pe nimeni altcineva să aibă puterea de a-ţi determina soarta. Responsabilitatea noastră este să ne acordăm voia noastră la voia lui Dumnezeu. Când o facem, El ne dă puterea de a îndeplini ceea ce în mod normal ar fi imposibil, omeneşte vorbind. Biblia spune: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:17). Credinţa ta este mai importantă decât performanţele tale. Da, când Dumnezeu hotărăşte ceva, participăm şi noi. Dar în toate cazurile, Dumnezeu e Cel ce pune în practică. Dumnezeu spune că lucrul care te îngrijorează se va face prin puterea Lui. Vei experimenta amânări şi dezamăgiri? Da, dar în cele din urmă, nu vei fi refuzat, căci Dumnezeu a decretat astfel. Poate spui: „Cum rămâne cu toate întrebările mele fără răspuns sau cu toate lucrurile începute care trebuie terminate?” În ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu, „chestiunea este rezolvată”. „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). Relaxează-te; Dumnezeu lucrează pentru tine.

Share