DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN TINE (2)

„Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13)

Biblia spune: „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. Noi avem tendinţa de a lăsa o mie şi unu de lucruri să-l scoată pe Dumnezeu din vieţile noastre, aşa că, El a pus în inimile noastre, dorinţa de a căuta voia Lui. Când doreşti să citeşti Biblia, Dumnezeu e Cel ce te îndeamnă s-o faci. Când doreşti să te rogi, Dumnezeu e Cel ce te împinge s-o faci. Când doreşti să dăruieşti, Dumnezeu e Cel ce te motivează s-o faci. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:5-7). Să remarcăm cuvântul „a rămâne”; el semnifică a trăi şi a-şi avea domiciliul. Aşadar, când trăieşti în relaţie strânsă cu Hristos, dorinţele care se nasc în tine sunt dorinţe pe care El le poate împlini. Când simţi că Dumnezeu a pus în inima ta anumite dorinţe, e important să te rogi şi să ceri acele lucruri. Atunci când nu eşti sigur dacă ele vin sau nu de la Dumnezeu, roagă-te: „Doamne, cred că Tu ai pus în inima mea această dorinţă, aşa că Te rog ca tu s-o împlineşti. Aş putea, însă, să fiu fericit şi fără ea, fiindcă sunt fericit cu Tine. Tu eşti cel ce hotărăşte”. Ai ajuns la un astfel de punct în relaţia ta cu Dumnezeu?

Share