DUMNEZEU LUCREAZĂ ÎN TINE (1)

„Acela care a început în voi aceasta bună lucrare, o va isprăvi” (Filipeni 1:6)

Când le-a scris credincioşilor din Filipi, Pavel le-a spus că Dumnezeu lucrează în fiecare dintre ei. Ce adevăr extraordinar! El a spus: „mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu” (v. 9-11). Poate spui: „e o poruncă greu de îndeplinit!” Da, însă nu o vei îndeplini niciodată prin puterea voinţei, prin intenţii bune sau prin efort propriu. Trebuie să-L cauţi pe Dumnezeu pentru a primi călăuzire, să asculţi de El în toate privinţele şi să îţi iei puterea de la El. Încercarea de a face tu însuţi ceea ce numai Dumnezeu poate face e ca şi cum ai încerca să te îmbunătăţeşti tu însuţi. Dar acest lucru nu funcţionează. Trebuie să-i încredinţezi lui Dumnezeu sarcina de a te echipa pentru lucrarea la care te-a chemat. Da, şi tu trebuie să-ţi faci partea, dar nu încerca să faci partea lui Dumnezeu! „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Care este lucrul care ne schimbă? „Duhul Domnului”. El ia presiunea şi ne eliberează de stresul şi de neliniştea pe care o simţim atât de des când încercăm să ne „schimbăm” singuri.

Share