DUMNEZEU ÎTI POATE TRANSFORMA EŞECUL ÎN SUCCES

„La cuvântul Tău, voi arunca mrejile” (Luca 5:5)

„(Isus) i-a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc, şi aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire.” Drept răspuns, Simon l-a zis: „învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile”. După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejile” (v. 4-6). Să remarcăm două principii în această relatare: 1) Dumnezeu se va folosi de eșec pentru a-ţi atrage atenţia. Petru era obosit, cu mâna goală şi dezamăgit, când Domnul Isus i-a vorbit. Şi El îţi va vorbi şi ţie printr-o căsnicie şubredă, printr-un copii la care eşti pe cale să renunţi sau printr-un loc de muncă ce pare prea greu. El nu doreşte să fugi de probleme, El doreşte să înveţi din ele; să descoperi schimbarea pe care o poate aduce în situaţia ta când îl inviţi să ia parte. 2) Dumnezeu te poate readuce la locul eşecului făcându-ti parte de izbândă. Noi presupunem că din cauză că nu am reuşit într-un lucru, lucrul acela nu a fost voia lui Dumnezeu. Dar deseori adevărul este că am eşuat deoarece ne-am bazat pe propria noastră putere şi nu pe a Lui. Când Domnul Isus a vorbit, peştii au răspuns. Biblia spune: „au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile” (v. 6-7). Dumnezeu nu este limitat de circumstanţele tale, El este limitat numai de necredinţa ta. Când îl asculţi, vei descoperi că nivelul de belşug la care se gândeşte El e aşa de mare că depăşeşte toate aşteptările tale.

Share