DUHUL SFÂNT (2)

„El vă va da un alt mângâietor” (Ioan 14:16)

În Biblie, Solomon enumeră douăzeci şi opt de etape diferite ale vieţii. Iată-le: „Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei. Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei; plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea iui; bocitul îşi are vremea lui, şi jucatul îşi are vremea lui; aruncarea cu pietre îşi are vremea ei, şi strângerea pietrelor îşi are vremea ei; îmbrăţişarea îşi are vremea ei, şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are vremea ei; căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are vremea ei, şi lepădarea îşi are vremea ei; ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei; iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei” (Eclesiastul 3:2-8). Dumnezeu stabileşte fiecare etapă a vieţii tale. Psalmistul a spus: „Soarta mea este în mâna Ta” (Psalmul 31:15). Aşadar, ce ar trebui să faci când intri într-o nouă etapă a vieţii? Caută ajutorul Duhului Sfânt, întrucât El este un „mângâietor”. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac”. Când ai nevoie de un sfătuitor pentru că nu eşti sigur ce să faci sau încotro s-o apuci, Duhul Sfânt îţi stă la dispoziţie ca să te călăuzească. Asta înseamnă că trebuie să fii sensibil când îţi scoate în evidenţă un anumit verset pe care îl citeşti, când îţi pune în minte un gând sau o idee care nu-ţi dă pace sau când îţi vorbeşte printr-un prieten. Tu nu eşti singur, decât dacă doreşti să fii. Consultă-L pe „Mângâietorul” din tine.

Share