DUHUL ÎNŢELEPCIUNII

“Duhul Domnului Se va odihni peste EI, duh de înţelepciune” (Isaia 11:2)

în timpul lucrării Sale pe pământ, Domnul Isus a avut nevoie de “duhul înţelepciunii” când a venit vorba de a lua decizii şi de a face faţă duşmanului. în calitate de credincioşi, acelaşi duh locuieşte în noi. lacov 3:15 spune că există trei feluri de înţelepciune: înţelepciunea lumească, pe care nu te poţi baza totdeauna pentru că “multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte” (Proverbe 16:25). înţelepciunea senzorială, care se bazează pe emoţii care pot duce la confuzie, suferinţă şi gelozie. înţelepciunea demonică, care este egoistă, plină de pofte şi nedumnezeiască. înţelepciunea dumnezeiască, “care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică” (lacov 3:17). Biblia spune: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu … şi ea îi va fi dată” (lacov 1:5). Şi când te rogi ca s-o primeşti, pune-ţi aceste întrebări: a) Sunt motivele mele curate sau mă voi ruşina de ele mai târziu? b) Decizia mea va duce la milă şi compasiune sau la ceartă şi stres? c) Am luat în considerare toate persoanele care vor fi afectate de rezultat? d) Sunt dispus să mă supun faţă de voia lui Dumnezeu sau sunt hotărât să merg înainte indiferent ce s-ar întâmpla? e) Rezultatul final mă va face să am o atitudine dură sau va produce un mediu în care pot creşte dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor? (Galateni 5:22-23). f) Este corect şi imparţial sau favorizează o anumită persoană sau un anumit grup? g) Pot eu să dau curs acestei fapte cu un cuget bun sau implică un anumit nivel de înşelăciune sau egoism?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *