DRAGOSTEA

„Să ne iubim unii pe alţii” (1 loan 4:7)

Dragostea suspectează rareori, dar are încredere deseori; condamnă rareori, dar justifică deseori; ofensează rareori, dar apără deseori; demască rareori, dar apără deseori, pedepseşte rareori, dar empatizează deseori; înjoseşte rareori, dar apreciază deseori; cere rareori, dar oferă deseori; provoacă rareori, dar ajută deseori; urăşte rareori, dar iartă deseori. Jerry Cook vorbeşte despre o biserică în care oamenii îşi iau următorul angajament unii faţă de alţii: „Niciodată nu voi spune nimic cu bună ştiinţă şi nu voi face nimic care să te rănească. Voi căuta mereu ca în orice împrejurare să te ajut şi să te susţin. Dacă ai căzut şi eu te pot ridica, voi face lucrul acesta. Dacă ai nevoie de un lucru, iar eu îl am, îl voi împărţi cu tine. Dacă trebuie, ţi-l voi da ţie. Orice aş afla despre tine, orice se întâmplă în viitor – bun sau rău – angajamentul meu faţă de tine nu se va schimba. Şi nu poţi schimba nimic în această privinţă”. 1 Corinteni 13:7 spune că dragostea: 1) „Crede totul”. Când o persoană pe care o cunoşti este chemată să dea socoteală, dragostea spune: „El nu este genul acesta de om; nu asta a vrut să facă”. 2) „Nădăjduieşte totul”. Dragostea îi vede pe oameni nu doar aşa cum sunt, ci cum pot ei să fie prin harul lui Dumnezeu. Iar dacă îl laşi, Dumnezeu va turna acest fel de dragoste în inima ta. 3) „Suferă totul”. Cuvântul „suferă” este un termen militar. El înseamnă a împlânta un ţăruş în pământ. E ca şi cum ai spune: „voi rezista atacului prin faptul că te iubesc”. Astăzi, ia dragostea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu şi dă-o şi altora.

Share