DRAGOSTEA LUI HRISTOS PENTRU TINE

“Vei pricepe după aceea” (loan 13:7)

Lucrul uimitor referitor la dragostea lui Hristos nu este că îţi cunoaşte şi îţi iartă toate păcatele din trecut, ci că El le cunoaşte şi pe cele viitoare şi s-a hotărât să ţi le ierte. În ajunul răstignirii Sale, Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor, spunând: “vei pricepe după aceea”. El ştia că erau pe cale să săvârşească cea mai murdară faptă din vieţile lor, părăsindu-L. Până dimineaţă, ei îşi vor pleca capetele de ruşine şi vor privi în jos cu dezgust. Iar când au făcut lucrul acesta, El a dorit ca ei să-şi amintească faptul că El le-a spălat picioarele. Remarcabil. El le-a arătat milă înainte ca ei să aibă nevoie şi le-a iertat păcatele înainte ca măcar să le săvârşească. Profund mişcaţi şi constrânşi de dragostea Lui, toţi în afară de unul s-au dus şi au predicat Evanghelia şi şi-au dat viaţa pentru El. Pavel scrie: “Căci dragostea lui Hristos ne strânge” (2 Corinteni 5:14). Dragostea lui Hristos pentru tine este: a) Singura constantă care nu se schimbă niciodată într-o lume într-o continuă schimbare; b) Ceea ce te va atrage din nou la El de fiecare dată când vei cădea; c) Forţa ce te pune în mişcare şi care te face să doreşti să-l dai totul. “Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 loan 1:7). Adevărul e că suntem în continuu spălaţi de sângele Domnului Isus. Spălarea nu este o promisiune pentru viitor, ci o realitate din prezent. Dacă un fir de murdărie întinează sufletul unui sfânt, el este de îndată spălat. Domnul Isus încă mai spală picioarele ucenicilor Săi. El încă spală păcate. Cunoaşterea acestui fapt te va motiva să trăieşti pentru El aşa cum nici un alt lucrul nu te poate motiva.

Share