Dragostea Domnului Isus

7 FEBRUARIE

„Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece…”      Cântarea Cântărilor 8.7

 Dragostea Domnului Isus

            Nimic şi nimeni nu putea stinge dra­gostea Mântuitorului ca Om pe pământ. Deşi oamenii au neglijat dragostea Lui şi i-au răspuns cu ură, El nu a înce­tat să arate binele faţă de duşmanii Săi! Chiar şi în Ghetsimani, când au venit să-L prindă şi Petru a tăiat urechea slujitorului marelui preot, Domnul l-a vindecat pe acel om. Când a fost atârnat pe cruce şi chinuit groaznic, au­zim cuvintele Sale mişcătoare: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”

            Dar a venit clipa, când dragostea Sa a fost pusă la o mai mare probă, şi anume bând Domnul a fost atârnat pe cru­ce fiind înconjurat de întuneric dens, când a suferit acolo pentru vina noastră. Toate acestea nu i-au zdruncinat dragostea. Chiar şi valurile şi talazurile judecăţii divine asupra păcatelor, care L-au lovit pe Mântuitorul acolo cu toată greutatea, n-au putut să-i stingă dragostea. În acele clipe, ea s-a dovedit mai tare ca moartea.

            Domnul Isus Şi-a dat viaţa din dragoste pentru Dumne­zeu şi din dragoste pentru cei pe care i-a câştigat ca moştenirea Sa. El Şi-a dat-o şi din dragoste pentru tine şi pentru mine. Cei mântuiţi pot spune acum dintr-o inimă curată: „ …Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine!” Poate spune şi cititorul a-ceste cuvinte?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *