Dor de lumină

„Ferice de poporul… care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!“ Psalmul 89.15

Cel mai ilustru reprezentant al picturii olandeze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost Van Gogh. Influenţat de impresioniştii francezi în apropierea cărora a trăit, Van Gogh a fost marcat, dacă se poate spune astfel, de un continuu dor de lumină şi culoare. Tablourile din tinereţe ale pictorului olandez au fost întunecate, dominate de cenuşiul care învăluie adesea cerul Olandei. Abia mai târziu, când a coborât spre ţărmurile însorite din sudul Franţei, lucrările lui Van Gogh au început să fie marcate de lumină.
Putem aplica cele relatate despre pictorul Van Gogh la viaţa spirituală a fiecărui om. Atât timp cât viaţa omului este fără Hristos, orizontul său este întunecat, faptele sale dovedind acest adevăr. Întunericul înseamnă neştiinţă cu privire la Dumnezeu. Mântuitorul a venit ca Lumina lumii pe pământ pentru a descoperi inima plină de dragoste a Tatălui ceresc. Lumina care s-a descoperit în lucrările Mântuitorului, a condus pe mulţi oameni la eliberarea din întunericul în care îi ţinea satan. Apoi această lumină divină a fost văzută în viaţa, gândurile şi lucrările oamenilor. Ferice de acei oameni, căci ei au o nădejde în lume şi o nădejde pentru viaţa de dincolo de mormânt!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *