DOMNUL ISUS, MIJLOCITORUL TĂU

„Este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni”.

(1 Timotei 2:5)

Michael Spencer scrie: „Adevărul că Domnul Isus este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi fiinţa umană m-a frânt şi m-a făcut să mă opresc asupra faptului că Dumnezeu a făcut tot ce era necesar pentru mântuirea mea. El a plătit datoria şi s-a făcut jertfa necesară. El m-a iubit până la capăt. El mi-a oferit toate acestea în dar. Nu trebuia să fac altceva decât să nu mai ignor darul Său şi să-l primesc. Eram un om pe cale să se scufunde, a cărui salvare depindea de încetarea tuturor eforturilor de a mai înota şi de încrederea în cineva care nu avea să mă facă să înot mai bine, ci care avea să se înece în locul meu. Această experienţă … a demolat ideea că aş putea fi altceva decât eram: o fiinţă umană zdrobită, păcătoasă, rănită, slabă, suferindă. Încercarea mea de a mă face să fiu mai prezentabil sau mai acceptabil m-a făcut mai puţin capabil de a primi simplul dar al mijlocirii lui Isus pentru mine. Domnul Isus nu elibera drumul pentru ca eu să pot trece victorios prin viaţă. El devenea drumul care avea să mă ducă prin tot gunoiul, căderile, eşecurile şi dezastrele care erau rezultatele inevitabile ale existenţei mele. În încercarea mea de a mă face iubit, m-am distanţat de dragostea adevărată. Prefăcându-mă a fi un candidat de frunte la viaţa religioasă, abandonam viaţa oferită prin har. În căutarea de a fi un bun creştin, părăseam adevărul că nu există veste bună pentru creştinii „buni”, deoarece Mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat pe altar pentru cei ce nu sunt buni şi care nu se pricep să se prefacă că sunt buni”.

Share