Despre satan…

13 FEBRUARIE

„Şi nu este de mirare, căci chiar satan se preface într-un înger de lumină.”

2 Corinteni 11.14       

             Diavolul este de multe ori caricaturi­zat ca o creatură comică, dar Biblia ne arată că el a fost cândva o fiinţă ce­rească de o mare putere şi frumuseţe. Mândria şi am­biţia l-au dus la cădere, ajungând duşmanul lui Dumne­zeu şi al omului.

            Satan este tatăl minciunii: „ …El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este ade­văr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (loan 8.44).

            Satan este un hoţ: „Când un om aude Cuvântul privi­tor la împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui…” (Matei 13.19).

            Satan este marele ispititor: „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul” (Matei 4.1).

            Cum putem să-l biruim pe satan? „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (lacov 4.7).

            Care va fi sfârşitul lui satan? „Şi diavolul, care-i înşela a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă…” (Apo-calipsa 20.10).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *