DESPRE CĂLĂUZIRE (6)

„Astfel de închinători doreşte şi Tatăl” (Ioan 4:23)

 Atestat pentru a trece prin descurajare. Dumnezeu a promis că-ţi va da „o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:3). Satana nu poate suporta când altcineva în afară de el primeşte laudă şi onoare, aşa că va încerca să te mâhnească când începi să-L lauzi pe Dumnezeul tău. Dar împovărarea va cădea de pe tine ca o haină. Povara va dispărea. Plânsul milei şi al compătimirii se va transforma într-o scenă a bucuriei. Iată un lucru remarcabil: Domnul Isus a spus: „astfel de închinători doreşte şi Tatăl… În duh şi în adevăr” (Ioan 4:23-24). Când începi să te închini lui Dumnezeu – în loc să-L cauţi, El vine şi te caută pe tine! Şi de vreme ce El ştie unde să te găsească de fiecare dată, El te binecuvântează, te întăreşte şi te face să te ridici deasupra descurajării. Tu poţi efectiv să izbândeşti în furtună! Când instructorul îi învaţă pe un nou student să zboare, el îi aduce mereu aminte să ţină vârful avionului în sus. Studenţii noi sunt predispuşi să menţină vârful avionului în jos ca să poată vedea mai bine pe unde se duc. De asemenea, avionul are tendinţa naturală să cadă – dacă îl laşi. Când stai cu capul sus şi ai ochii aţintiţi la Domnul Isus, inima ta începe să se bucure chiar si în cea mai grea încercare. E nevoie de efort, dar merită. Nu uita, nu toate luptele se câştigă de la prima rundă. Dar dacă rezişti şi răspunzi cu laudă, vei fi învingător. De ce? Deoarece lupta a fost câştigată de Domnul Isus cu mult timp în urmă.

Share