DESPRE CĂLĂUZIRE (10)

„Eu sunt Domnul, care te vindecă” (Exod 15:26)

 Atestat în caz de boală. Mulţi oameni au fost seceraţi în floarea vârstei de cancer, atac de cod, infarct sau alte boli istovitoare. Dar există o cale mai bună pentru a te pregătit pentru această furtună, o cale care nu e pavată cu frică, o cale prin care te poţi pregăti atât de bine, încât poţi asculta diagnosticul doctorului şi totuşi, să simţi pacea lui Dumnezeu în inima ta. Ştii ceea ce panoul tău de comandă, Biblia, spune despre asta. Ştii ce să faci, cum să faci şi ce să spui. Ai fost pregătit pentru acest moment. Acum, dacă un pilot nu şi-a întreţinut aparatul de zbor cu credincioşie, se va prăbuşi în furtună indiferent ce îi spune panoul de comandă. Deci dacă ai avut mare grijă de trupul tău, care e templul Duhului Sfânt, atunci poţi merge la Dumnezeu cu încredere, bazându-te pe Cuvântul Lui şi rugându-L să te vindece. La urma urmelor, cu toţii murim de ceva, dar nu trebuie să mori înainte să-ţi vină vremea. Dumnezeu ne-a promis „viaţă lungă” (Psalmul 91:16). Biblia spune: „a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre” (Matei 8:16-17). Poate spui: „Cunosc câţiva buni creştini care s-au rugat pentru vindecare şi nu au primit-o”. E adevărat. Nici chiar cei mai maturi spiritual decât noi nu pot explica de ce. Dumnezeu stabileşte un etalon: „Voi explica mai târziu!” Dar câtă vreme trăieşti, trebuie să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: „Eu sunt Domnul, care te vindecă”.

Share