DEDICĂ-TE!

“Toţi m au părăsit … însă Domnul a stat lângă mine” (2 Timotei 4:16-17)

Citeşte aceste cuvinte rar şi cu atenţie: “Până nu m-am dedicat va exista o ezitare, şansa de a mă retrage. Dar în momentul în care iau hotărârea să mă dedic , Dumnezeu acţionează şi începe un întreg şir de evenimente. Tot felul de întâmplări neprevăzute, de întâlniri, oameni şi asistenţă materială la care nici nu am visat, încep să se mişte spre mine”. Aşa că dedică-te! Când alţii refuză să meargă cu tine, dedicarea înseamnă să mergi singur. Daniel a mâncat şi s-a rugat singur, llie a adus jertfă şi a mărturisit singur. Ieremia a profeţit şi a plâns singur. Pavel a spus: “nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. … însă Domnul a stat lângă mine, şi m-a întărit… Şi am fost izbăvit din gura leului”. În acest moment al dedicării şi nu înainte intervine Dumnezeu pentru tine. Când cei trei tineri evrei s-au hotărât să nu se închine idolilor împăratului, Dumnezeu i-a izbăvit din cuptorul încins fără ca ei să miroasă măcar a fum. Într-adevăr, împăratul Nebucatneţar a fost atât de impresionat că a spus: “nu este nici un alt Dumnezeu, care să poată izbăvi ca El” (Daniel 3:29). La ce crezi că te-a chemat Dumnezeu să faci în viaţă? Ascultă-L! Păşeşte în credinţă şi fă lucrul acela. Dacă îţi e teamă, citeşte aceste cuvinte: “Prefer să fiu cenuşă şi nu praf. Prefer ca scânteia mea să se stingă decât să fie înăbuşită de mucegai. Funcţia adevărată a vieţii mele este să trăiesc, nu să exist. Deci nu-mi voi irosi zilele încercând să le prelungesc. Voi folosi fiecare clipă”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *