Declaratia de Viziune 2013

Biserica Creştină Baptistă Betania îşi doreşte să devină o familie de prieteni ai Domnului Isus care să Îl glorifice pe Dumnezeu prin:


Celebrare
: strângerea laolaltă a Bisericii pentru a-L lăuda pe Dumnezeu

Creştere: în caracter şi cunoaştere pentru a-I sluji lui Dumnezeu

Comunicare : proclamarea Evangheliei prin viaţă şi Cuvânt pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu


ÎN SENSUL ACESTA NE PROPUNEM:

1. Constientizarea fiecarui membru al Bisericii cu privire la scopul pentru care a fost creat: glorificarea lui Dumnezeu si largirea Imparatiei Sale.

2. Cultivarea unei relatii zilnice, personale si progresive cu Dumnezeu a fiecarui membru al Bisericii si trairea unei vieti de curăţie, conforme valorilor si principiilor Sfintei Scripturi.

3.  Aplecarea fata de nevoile fiecarui credinicios si dezvoltarea unor relatii cladite pe dragoste.

4.  Incurajarea unei participari active a fiecarui credincios la toate serviciile divine si a unei atitudini evlavioase pe tot cuprinsul desfasurarii acestora.

5.  Apartenenta fiecarui membru la una dintre clasele scolii duminicale.

6.  Ucenicizarea noilor convertiti atat inainte, cât şi dupa botez (grupa de cateheza si grupele de crestere spirituala).

7.  Multiplicarea spirituala sau descoperirea si echiparea potentialilor slujitori.

8.  Promovarea preotiei universale si mobilizarea tuturor credinciosilor la slujire, in baza chemarii, inzestrarii si maturitatii fiecaruia dintre ei.

9.  Consiliere pastorala, o permanenta comunicare intre pastori si Biserica, precum si vizite efectuate in familie

10. Evanghelizare personala, permanenta, plecand de la locul in care se afla cei nemantuiti si de la nevoile lor, precum si evanghelizare publica in cadrul serviciilor divine ale Bisericii.

 

OBIECTIVUL BISERICII CREŞTINE BAPTISTE BETANIA PENTRU ANUL 2013

Obiectivul este scopul, ţinta sau ţelul asupra căreia Echpa Pastorală şi Comitetul Bisericii Betania  intenţionează să se concentreze şi să angreneze activitatea Bisericii în cuprinsul anului 2013.

Scopul sau obiectivul major al Bisericii, aşa cum a fost el trasat de către Domnul Isus conţinutul Marii Trimiteri este glorificarea lui Dumnezeu prin evanghelizarea lumii şi prin edificarea (creşterea spirituală) a celor convertiţi (Matei 28: 19, 20).

Fixarea unui obiectiv prioritar al Bisericii nu implică abandonarea obiectivelor asumate anterior sau neglijarea lucrărilor cu caracter permanent care îi revin Bisericii ( stăriunţa în învăţătura apostolilor [ Cuvântul lui Dumnezeu ] , în legătura frăţească [ părtăşie ], în frângerea pâinii [ participarea la Cina Domnului ] şi în rugăciuni).

La capătul a doi ani în care Biserica Betania s-a concentrat asupra unor obiective anuale interne, care vizau creşterea membrilor proprii în caracter şi în cunoaştere (încurajarea unei participări sporite la toate serviciile Bisericii Betania, precum şi încurajarea membrilor pentru a participa la clasele Şcolii Duminicale), Duhul lui Dumnezeu ne-a îndemnat ca în cuprinsul anului 2013 să ne focalizăm atenţia asupra lucrării de misiune şi implicit asupra impactului pe care Biserica Betania în ansamblul ei, precum şi fiecare membru în parte trebuie să îl aibă în comunităţile în care Dumnezeu ne-a aşezat.

Reamintindu-ne, reasumându-ne şi reafirmând deviza înaintaşilor noştri „fiecare baptist un misionar” ne propunem ca în cuprinsul anului 2013 să încurajăm:

1.      Lucrarea de misiune a Bisericii Betania, în ansamblul ei:

a.      în comunitatea în care suntem plasaţi, în sensul acesta, propunându-ne următoarele acţiuni:

–          organizarea regulată a unor acţiuni stradale cu caracter evanghelistic în cursul cărora să distribuim tractate, invitaţii la serviciile divine şi la diversele evenimente organizate în Betania, prilej cu care Betania va deveni mai vizibilă în vecinătate.

–          organizarea unor întâlniri periodice de evanghelizare (primăvara şi toamna)

–          organizarea unei conferinţe anuale cu tematică misionară

–          misiune printre refugiaţii africani

–          conferirea unui caracter evanghelistic serviciului divin de duminică seara, precum şi cultivarea unei atmosfere primitoare pentru cei care ne vizitează

–          organizarea de concerte de muzică creştină

–          accentuarea rolului misionar pe care îl pot juca atât Grădiniţa Bisericii, cât şi Cantina Socială, care funcţionează în colaborare cu Fundaţia MLI

–          identificarea unor modalităţi de cooperare între Biserica Betania şi organizaţii creştine evanghelice, profilate pe misiune

–          organizarea unei serii de întâlniri adresate copiilor, care  să aibă loc în cursul zilelor de sâmbăta şi care să îi vizeze atât pe copiii din Betania, cât şi pe copiii care provin din familii neafiliate

–          identificarea unei hărţi a provocărilor cu care se confruntă oamenii plasaţi în vecinătatea Betaniei.

b.      în bisericile misiune care sunt incluse în cercul pastoral al Bisericii Betania prin

–          continuarea dezvoltării unei stategii de misiune eficientă, care să includă programarea şi coordonarea grupurilor din Betania implicate în lucrarea de misiune de la sate

–          o colaborare mai stânsă cu slujitorii şi bisericile din localităţile respective care să includă întâlniri trimestriale ale păstorilor Bisericii Betania cu păstorii misionari, în scopul părtăşiei, rugăciunii şi coordonării eforturilor de misiune

–          continuarea organizării de activităţi destinate copiilor şi tinerilor din localităţile aferente în colaborare cu membrii Bisericii Betania.

c.       în străinătate (peste hotare)

–          prin iniţierea unei colaborări în slujire între Biserica Betania şi Biserica Baptistă din Novi Sad

 

2.      Lucrarea de misiune a fiecărui membru al Bisericii Betania în parte prin:

–          promovare unui spirit misionar şi implicarea unui număr cât mai mare de credincioşi în activităţile misionare ale Bisericii, aşa cum au fost ele enunţate în cuprinsul punctului anterior

–          motivarea tinerilor pentru a se implica în misiune

–          încurajarea membrilor pentru a trăi o viaţă mărturisitoare, de a-L prezenta pe Hristos în locul în care suntem plasaţi fiecare şi de a-i invita pe cei nemântuiţi la serviciile Bisericii, cu precădere la cele evanghelistice.

–          Rugăciune specifică şi încurajare pentru membrii Bisericii, care au persoane nemântuite în cadrul familiei.

Fiind convinşi de biblicitatea demersului nostru, de urgenţa lucrării de misiune, de nevoia ajutorului pe care ni-l poate conferi doar Dumnezeu, dar şi de necesitatea implicării fiecăruia dintre noi, ne rugăm şi nădăjduim ca obiectivul pe care ni l-am propus să nu rămână la stadiul de proiect sau de lozincă (fiecare betanist un misonar), ci să devină parte din realitatea Betaniei şi toate acestea pentru slava lui Dumnezeu şi pentru salvarea sufletelor nemântuite.

Păstorii şi Comitetul Bisericii Betania

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *