DE CE PĂRĂSESC OAMENII BISERICA? (3)

“Să nu ne mai judecăm … unii pe alţii” (Romani 14:13)

lată un alt motiv pentru care oamenii părăsesc biserica: din cauza atitudinii unor alţi membri ai bisericii. Fiul cel mare din pilda lui Hristos ştia cum să se poarte ca fiu, dar nu a ştiut să fie frate. Dacă gelozia şi spiritul de judecată pe care le-a arătat faţă de fratele său au fost comportamente obişnuite, nu e de mirare că fratele lui a plecat de acasă. Pavel scrie: “Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire”. Biblia spune: “Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină, şi în el nu este nici un prilej de poticnire” (1 loan 2:10). Atitudinile şi faptele tale îi întăresc pe ceilalţi sau îi fac să se poticnească? Ai citit despre Diotref? loan a vorbit despre el: “Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţămeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi, şi împiedecă şi pe cei ce voiesc să-i primească, şi-i dă afară din Biserică” (3 loan 9-10). Diotref era un împotrivitor şi dorea un singur lucru – controlul! Iar loan l-a denunţat ca fiind “rău”, spunând: “cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu” (v. 11). Numai în veşnicie vor fi descoperiţi mulţi dintre cei care au fost forţaţi să plece din biserică din cauza unor creştini critici, duri şi cu o atitudine dominatoare. Asigură-te că nu te numeri printre ei!

 

Share