DE CE Al NEVOIE DE CURAJ? (1)

 

“Întăreşte-te şi imbârbătează-te” (losua 1:6)

De ce i-a spus Dumnezeu lui losua “întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Din patru motive: 1) De dragul lui losua. Dumnezeu a investit mult în losua; viitorul unui întreg popor stătea pe umerii Lui. Şi pentru că Dumnezeu a investit mult şi în tine, trebuie să crezi că voia Lui pentru tine este să reuşeşti. Dacă ai crescut într-o familie sau într-o biserică în care te-ai simţit nedemn de bunăvoinţa lui Dumnezeu şi neîndreptăţit pentru binecuvântarea Lui, trebuie să-ţi reprogramezi mintea cu versetul: “atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şl atunci vei lucra cu înţelepciune” (losua 1:8). 2) De dragul Domnului. Dumnezeu i-a spus lui losua: “Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul … este cu tine în tot ce vei face” (losua 1:9). Reputaţia lui Dumnezeu era în joc. Popoarele Canaanului au auzit cum i-a izbăvit pe evrei din robie, cum a înecat armata egipteană în Marea Roşie şi cum a hrănit poporul cu mană din cer în fiecare zi. Dacă losua nu ar fi cucerit Ţara Promisă, ar fi adus ocară Numelui lui Dumnezeu şi ar fi făcut din poporul Lui o adunare de batjocură. Domnul avea o miză mai mare în succesul lui Israel decât oricine altcineva. Planul Lui de a-L prevesti pe Mesia depindea de succesul lor. Dorinţa Lui era să facă dintr-o adunătură de sclavi cel mai mare popor de pe pământ – unul care slujea Dumnezeului adevărat şi viu. Dar losua a avut un rol important de jucat. De unde a venit puterea lui losua? Din această promisiune: “Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face” (losua 1:9).

Share