Darul lui Dumnezeu

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Darul lui nespus de mare!”

2 Corinteni 9.15

 

Darul lui Dumnezeu

            Doi tineri creştini şi-au propus să caute în Biblie toate darurile lui Dumnezeu. Au găsit 530 daruri sau cadouri. Le-au notat pe o listă care avea trei coloane şi lista era de doi metri lungime.

            Orice cunoscător al Bibliei, dacă se întreabă care este cel mai mare şi cel mai bun dar al lui Dumnezeu, se gândeşte în mod sigur la frumosul verset din Ioan 3.16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Prin ISUS HRISTOS, Darul cel mare al lui Dumnezeu, ne vin toate celelalte multe daruri şi cadouri. Citim în Biblie că „pla­ta păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

            Întrebările care se pun oricărui cititor sunt: Ai mulţu­mit vreodată din inimă lui Dumnezeu pentru acest Dar al Său nespus de mare? Ce înseamnă Darul lui Dumne­zeu pentru tine personal? Dacă primeşti cu mulţumire acest Dar, atunci arăţi Celui care dăruieşte că ai luat în în posesie Darul şi îl priveşti ca proprietate a ta. Şi toc­mai aceasta doreşte Dumnezeu. Dacă primim Darul lui Dumnezeu, vom fi fericiţi toată viaţa.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *