CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NU SE SCHIMBĂ

“Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice„ (Psalmul 119:160) 

O editură a făcut următorul anunţ: „Zece cărţi pe care trebuie să le citeşti înainte să mori. Iar Biblia nu apărea pe listă! Uimitor; dacă există vreo carte pe care trebuie s-o citeşti, aceasta este Biblia! Când o bine cunoscută autoare creştină şi-a înlocuit cartea de bucate cu o versiune „nouă şi actualizată”, ea a spus: „Nu era la fel. A fost actualizată cu un anumit interes. Şi oamenii încearcă să facă la fel cu Cuvântul lui Dumnezeu; să-l adapteze ca să-l facă mai convenabil, să ia mai puţin timp şi să fie mai uşor de citit. Adevărul e că Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Consecinţele păcatului sunt aceleaşi: „plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos” (Romani 6:23). Planul lui Dumnezeu pentru mântuire nu s-a schimbat: „prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Metoda Lui de călăuzire se află în acelaşi loc: „Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii” (Psalmul 19:7-8). Soluţia Lui pentru mânie este încă la fel: „Taci înaintea Domnului… Lasă mânia, părăseşte iuţimea;… căci supărarea duce numai la rău” (Psalmul 37:7-8). Metoda Lui de a găsi pacea nu s-a schimbat: „ Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri… Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile” (Filipeni 4:6-7). Psalmistul a spus: „Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice”. Concluzie: „nou şi actualizat” nu se găseşte în Cuvântul Lui.

Share