CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ARE RĂSPUNSUL

“Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină” (Psalmul 119:130]

Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsurile de care ai nevoie, dar trebuie să-l citeşti! Poate spui: “Dar nu ştiu de unde să încep”. lată câteva versete care te-ar putea ajuta:

Când esti îngrijorat: 1 Petru 5:7: “aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi”. Filipeni 4:6: “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni”. Psalmul 62:6-7: “El este Stânca şi Ajutorul meu … nicidecum nu mă voi clătina”. Isaia 26:3: “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine”. Deuteronom 31:6: “Domnul … va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa”. Când esti cu inima frântă: Psalmul 147:3: “[El] tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile”. Psalmul 23:4: “Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine”. 2 Corinteni 1:4: “[El] ne mângâie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” Deuteronom 33:27: “Dumnezeu … este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui … este un loc de scăpare”. Când te şimti vinovat: Faptele Apostolilor 13:39: “oricine crede, este iertat prin El”. 1 loan 1:9: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. Coloseni 1:22: “să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină”. Isaia 1:18: “De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada”. Romani 8:39: “nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu”. Isaia 43:25: “Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *