CUVÂNTUL DE SUS (6)

„Să nu furi” (Exod 20:15)

Cea de-a opta poruncă spune: „Să nu furi!” Gândeşte-te cât de ciudat a sunat această poruncă pentru evrei. Ca societate nomadă, furtişagul şi jefuirea au fost întotdeauna acceptate în cultura lor -erau chiar previzibile. Dar Dumnezeu a spus: „Acele zile au luat sfârşit. Furtul vă distorsionează priorităţile. Face ca lucrurile să fie mai importante decât oamenii. Violează dreptul altora! Aşa că de acum încolo doresc să fiţi deosebit de cinstiţi în toate faptele voastre”. Dar mai există un fel de furt, furtul despre care unii creştini nu cred că este greşit. Biblia spune: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. … şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre … „Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută” (Maleahi 3:8-12). Când îl înşeli pe Dumnezeu, ajungi să te înşeli pe tine însuţi. „Ce să fur de la mine însumi?” întrebi tu. 1) Binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa ta. 2) Protecţia Lui când vin vremuri grele. 3) Privilegiul de a împărţi bunătăţile Lui cu alţi oameni din jurul tău. Merită oare? Gândeşte-te la asta!

Share