CUVÂNTUL DE SUS (3)

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” (Exod 20:12)

În cea de-a cincea poruncă, Dumnezeu spune: ..Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul. Dumnezeul tău”. Asta înseamnă că pruncii trebuie să-şi respecte părinţii şi părinţii trebuie să se dovedească demni de a fi respectaţi. Avraam şi Lot proveneau din aceeaşi familie, dar era o mare diferenţă în felul lor de a fi părinţi. Şi lucrul acesta s-a dovedit în mod dramatic la distrugerea Sodomei. În ceea ce-l priveşte pe Avraam, Dumnezeu i-a spus: „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza 18:19). Înainte ca Dumnezeu să distrugă Sodoma, citim: „Bărbaţii aceia i-au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? …tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci vom nimici locul acesta … Lot a ieşit şi a vorbit cu ginerii săi … „Sculaţi-vă” a zis el „ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau că glumeşte” (Geneza 19:12-14). Ai credibilitate în faţa copiilor tăi? Te iau ei în serios? Iată două citate din istorie la care orice părinte trebuie să se gândească îndelung şi foarte serios. Primul este din evanghelistul Billy Sunday: „Tragedia vieţii mele constă în faptul că am condus mii de oameni la Isus Hristos iar proprii mei copii nu sunt mântuiţi”. Cel de-al doilea este din Lord Houghton: „Familia creştină este atelierul Maestrului, în care se desfăşoară procesele de modelare a caracterului în tăcere, în dragoste, cu credincioşie şi cu succes”.

Share