CURĂŢIT ÎN FOC


“El va şedea, va topi şi va curaţi argintul” (Maleahl 3:3)

E greu să vezi pe cineva drag cum trece prin focul topitorului, dar e singurul mod prin care se obţine argint curat. E greu să vezi cum meşterul înteţeşte focul până când zgura se ridica la suprafaţă, fiecare impuritate este îndepărtată şi în cele din urmă El Işt vede chipu reflectându-se pe suprafaţa metalului. Dar numai atunci şi-a terminat treaba. Şi acesta e scopul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Când ne rugăm: “Fă-mă sa seamăn mai mult cu Domnul isus” noi îi cerem Duhului Sfânt să facă o lucrare în noi. De obicei noi nu ne schimbam pana când durerea de a rămâne la fel nu devine insuportabilă. Pentru majoritatea dintre noi, cunoaşterea nu e o punte spre creştere – durerea este. Indiferent cât de mult iubeşti pe cineva, nu încerca să-l salvezi din socoteala pe care o are Dumnezeu cu el. Cel mai mare rău pe care i l-ai fi putut face fiului risipitor e să fi mers la cocină, să o cureţi şi să o faci confortabilă pentru el. Asta se cheamă “facilitare”. Lasă-L pe Meşter să-Şi facă treaba! Marea parte a vieţii sale, lacov nu a crezut că are nevoie de Dumnezeu. Probabil el ţi-ar fi spus: “Mă descurc foarte bine, mulţumesc!” Dar a venit o vreme când a trebuit să se întoarcă acasă, să stea înaintea tatălui şi sâ se confrunte cu mânia fratelui său Esau pe care îl înşelase. Atunci a devenit dispus să se lupte cu Dumnezeu şi a spus: “Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta” (Geneza 32:26). Schimbarea vine de obicei când suferi atât de mult încât trebuie sâ te schimbi, când ştii atât de multe că doreşti să te schimbi şi când primeşti atât de multe că-i spui cu bucurie “bun venit ” schimbării.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *