Curaj, călătorule!

„Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te!   Iosua1.9

 Curaj, călătorule!

            Dupa ce a înfruntat vânturi puterni­ce şi ploi, străbătând anevoiosul drum al anului trecut, aflat la capătul puterilor fizice şi spirituale, călătorul se opreşte din mers să-şi tragă sufletul. Cu umerii aple­caţi, cu mâinile fără vlagă şi cu genunchii îndoiţi şi slă­biţi, el este gata să se prăbuşească, lată imaginea stă­rii în care poate ajunge la un moment dat orice călător pe calea vieţii!

            Dar iată că de călător se apropie o Persoană, care inspiră curaj, care cu zâmbetul pe buze şi pe un ton ferm îi spune: „Curaj, călătorule! La capătul drumului te aşteaptă o Casă cerească! Uite-o, se zăreşte drept în faţă! Cere-i marelui Medic vindecare pentru slăbiciu­nea ta… Premergătorul tău a străbătut acelaşi drum anevoios, ce duce la Casa lui Dumnezeu, pe care înain­tează chiar acum şi alţi călători, după ce atâţia l-au străbătut şi ei cu bine. Nu, nu eşti singur! Nu te da bă­tut, ci mergi înainte şi vei ajunge negreşit la ţintă, câş­tigând premiul!”

            Ferice de toţi cei a căror credinţă este simplă, dar puternică la acest început de an nou! Credinţa lor este puternică, fiindcă se bizuie pe Cel care este Stânca veacurilor, Domnul şi Mântuitorul lor!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *